SUBVENCIJA ZA FIKSNE STROŠKE PKP6

Protikoronski paket pomoči je prinesel tudi možnost subvencioniranja fiksnih stroškov. V kolikor spadate med tiste, ki vam bodo prihodki med oktobrom in decembrom upadli za vsaj 30 odstotkov zaradi epidemije, potem imate možnost, da vam država subvencionira del fiksnih stroškov. Vlogo boste lahko oddali preko e-davkov, oddaja pa bo možna po 17. decembru letošnjega leta.

UPRAVIČENCI UKREPA

Do ukrepa je upravičena vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje 1. septembra 2020 in imajo na dan uveljavitve zakona vsaj enega redno zaposlenega.

Pogoj je, da bodo prihodki od prodaje v zadnjem kvartalu leta 2020 v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 upadli za 30 odstotkov ali več.

IZRAČUN VIŠINE SUBVENCIJE FIKSNIH STROŠKOV

Poenostavljeno povedano bo država subvencionirala stroške podjetij z razdelitvijo v dve skupini: 

1.UPAD PRIHODKOV ZA 30 DO 70 ODSTOTKOV

Tisti, ki so jim prihodki v zadnjem četrletju 2020 upadli od 30 do 70 odstotkov, bo država povrnila 1,8% prihodkov od prodaje za leto 2019 oziroma 0,6 odstotka na mesec v upravičenem obdobju od oktobra do decembra.

2.UPAD PRIHODKOV ZA VEČ KOT 70 ODSTOTKOV

Tistim, ki so jim prihodki v zadnjem letošnjem četrletju upadli za več kot 70 odstotkov, pa povrnila 3,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 oziroma 1,2 odstotka na mesec v upravičenem obdobju od oktobra do decembra.

V kolikor je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019 se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od datuma registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na isto obračunsko obdobje.

OMEJITEV PODELJEVANJA SUBVENCIJE

Obstajajo omejitev subvencije:

  • 1000 evrov na mesec na zaposlenega, ki je zaposlen za nedoločen čas (oziroma na samozaposlenega ali družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda);
  • 70 odstotkov čiste izgube upravičenca, ki je srednje ali veliko podjetje v upravičenem obdobju;
  • 90 odstotkov čiste izgube upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje v upravičenem obdobju;
  • 800 tisoč evrov skupaj z drugimi prejetimi pomočmi (sem se vštevajo tudi ostale pomoči iz interventnih zakonov), ki so bili registrirani od 1.10.2019-1.9.2020

KAKO DO SUBVENCIJE

Upravičenci predložijo izjavo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov preko sistema eDavki do konca leta oziroma do 31. decembra 2020. Vloga naj bi bila na voljo predvidoma od 17. decembra.

ALI MORAM VRAČATI POMOČ, ČE MI PRIHODKI UPADEJO ZA MANJ KOT 30 ODSTOTKOV?

Upravičenost se preverja za nazaj, torej vlogo oddate na podlagi ocene upada, v kolikor pa se na koncu izkaže, da niste izpolnjevali pogojev ali ste zahtevali prevelik znesek pomoči bo potrebno pomoč vračati. O tem obvestite FURS obvestiti najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna.

V kolikor ste ocenili, da vam bodo prihodki upadli za več kot 70 odstotkov, v prihodnjem letu pa ugotovite, da so vam padli za 30 do vključno 70 odstotkov, boste morali vračati sorazmerni delež.

PREBERI VEČ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin